Vybrané dokončené investice

Výstavba objektu DOZP ve Studénce
Výstavba objektu DOZP ve Studénce V rámci projektu byl vybudován domov pro 18 uživatelů (osob se zdravotním postižením) žijících doposud…
Transformace zámku Dolní Životice - Horní Benešov, novostavba
Transformace zámku Dolní Životice - Horní Benešov, novostavba Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově byla navržena jako komplex dvou samostatných…
Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín v Havířově
Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín v Havířově V rámci projektu byla provedena novostavba obytného třípodlažního objektu pro uživatele s fyzickým a mentálním postižením.…
Ústav sociální péče pro mládež Hlučín
Ústav sociální péče pro mládež Hlučín V rámci stavby byly rekonstruovány dva stávající objekty a provedena nová přístavba. Novým dispozičním řešením…
„HARMONIE
„HARMONIE" Krnov - stavební úpravy a přístavba Projekt zahrnoval stavební úpravy stávajícího objektu bývalé základní školy a realizaci nové přístavby objektu „Harmonie“,…
Tělocvična Gymnázia ve Frýdlantě nad Ostravicí
Tělocvična Gymnázia ve Frýdlantě nad Ostravicí Jedná se o přístavbu tělocvičny k budově gymnázia, které dosud vlastní tělocvičnu nemělo. Stavba byla realizována jako…
Tělocvična Gymnázia Karviná
Tělocvična Gymnázia Karviná Nová tělocvična stojí na místě původní nevyhovující dřevostavby s učebnami. Součástí objektu jsou učebny, kabinety…
Tělocvična Masarykova gymnázia Příbor
Tělocvična Masarykova gymnázia Příbor Jedná se o novostavbu tělocvičny v areálu školy. Tělocvična umožňuje široké využití především pro míčové hry,…
Zateplení Střední odborné školy v Bruntále
Zateplení Střední odborné školy v Bruntále Projekt řešil energeticky úsporná opatření objektů v areálu Střední odborné školy v Bruntále. Na 19 budovách bylo…
Archeopark Chotěbuz – 2. část
Archeopark Chotěbuz – 2. část Cílem projektu bylo rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb pro návštěvníky v Archeoparku Chotěbuz. Byl vybudován nový…
Rekonstrukce a oprava kostela sv. Josefa ve Fulneku
Rekonstrukce a oprava kostela sv. Josefa ve Fulneku Kapucínský klášter a kostel sv. Josefa je významnou památkou řádového stavitelství na Moravě a jedinou stavbou svého…
Pavilon interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě
Pavilon interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě Stavba zahrnuje nově vybudovaný pavilon interních oborů - pavilon „N“, který se nachází v centrální části areálu Slezské nemocnice.…
Pavilon chirurgických oborů Nemocnice ve Frýdku-Místku
Pavilon chirurgických oborů Nemocnice ve Frýdku-Místku Pavilon nahradil původní staticky nevyhovující objekt z 30. let 20. století, který musel být v roce 2008 vystěhován…
Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj
Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení byla provedena s ohledem na již zastaralé řešení stávajících prostor…
Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj
Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj Předmětem akce bylo komplexní zateplení obvodového pláště budov v areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj. Původní…
Prodloužená Bílovecká silnice
Prodloužená Bílovecká silnice Jedná se o novou komunikaci vedenou v intravilánu městské části Svinov mezi tratí Českých drah a průmyslovými areály…
Jižní obchvat Opavy
Jižní obchvat Opavy Přeložkou silnice II/461 byl vybudován obchvat městské části Kylešovice. Byla odkloněna tranzitní doprava mimo centrum města Opavy.…
Rekonstrukce a modernizace silnice Drátovenská v Bohumíně
Rekonstrukce a modernizace silnice Drátovenská v Bohumíně Rekonstruovaná silnice III/46816 zajišťuje napojení centra Bohumína a jeho návazné průmyslové oblasti na komunikaci do Ostravy…
Rekonstrukce silnice včetně mostů v Návsí
Rekonstrukce silnice včetně mostů v Návsí V rámci stavby, která se nachází v oblasti Evropské významné lokality Olše v rámci soustavy NATURA 2000, byly…
Rekonstrukce mostu přes řeku Ostravici v Bašce
Rekonstrukce mostu přes řeku Ostravici v Bašce Most přes Ostravici v obci Baška byl v roce 2010 silně poškozen povodní. Došlo mj. k podemletí nosného pilíře…
Dopravní napojení průmyslové zóny Nošovice
Dopravní napojení průmyslové zóny Nošovice Soubor pěti staveb zajišťuje dopravní obslužnost automobilového závodu HYUNDAI a zahrnuje trvalé napojení, okružní komunikaci…
Dopravní napojení průmyslové zóny Paskov
Dopravní napojení průmyslové zóny Paskov Stavba odklonila těžkou nákladní automobilovou dopravu pro dřevozpracující klastr (zejména Biocel Paskov a Pilu Mayr-Melnhof Holz Paskov…
Integrované výjezdové centrum Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově
Integrované výjezdové centrum Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově Nově vybudované Integrované výjezdové centrum Letiště Leoše Janáčka Ostrava je společným centrem složek integrovaného záchranného…
Integrované výjezdové centrum Ostrava-jih
Integrované výjezdové centrum Ostrava-jih Integrované výjezdové centrum bylo realizováno jako novostavba v blízkosti ul. Kaminského v Ostravě - Nové Bělé. Jsou zde dislokovány…
Integrované výjezdové centrum Třinec
Integrované výjezdové centrum Třinec Ve stavbě Integrovaného výjezdového centra v Třinci je umístěno jednotné pracoviště a prostor pro jednotku požární ochrany Hasičského…
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje Projekt byl realizován v dlouhodobě rozestavěném a zakonzervovaném objektu bývalé METY. Budova byla celkově rekonstruována a byly zde…
Přístavba odletové haly a dostavba odbavovací haly Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově
Přístavba odletové haly a dostavba odbavovací haly Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově Nová odletová a odbavovací hala letiště slouží pro odbavování cestujících a jejich zavazadel při odletech. Jedná se o dvoupodlažní…
Kolejové napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava
Kolejové napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava V rámci stavby byla vybudována nová elektrizovaná jednokolejná železniční trať mezi železniční stanicí Sedlnice a Letištěm Leoše…
frame-scrollup