Životní prostředí

Drobné vodohospodářské akce Mapová aplikace
Aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech základní informace o realizovaných…
Ochrana přírody Mapová aplikace
Aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech chráněná území, chráněné přírodní…
ilustrační obrázek
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Mapová aplikace
Aplikace umožňuje na mapových podkladech zobrazit grafickou část stávajících…
Záplavová území Mapová aplikace
Aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech záplavová území (aktivní zóna, Q5, Q20…
ilustrační obrázek
Prevence závažných havárií Mapová aplikace
Aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech objekty a zařízení spadající pod oblast…
ilustrační obrázek
Geologie Mapová aplikace
Aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech geologické jevy na území Moravskoslezského…
frame-scrollup