Aktuální informace

Nová mapová aplikace Drobné vodohospodářské akce 10. 5. 2017
Do podkategorie Životní prostředí byla přidána nová mapová aplikace Drobné…
Datové zdroje Data ke stažení, WMS a WFS služby
Data ke stažení V této sekci jsou dostupná rastrová a vektorová data ke stažení…
Zajímavé odkazy Mapové portály státní správy
Národní geoportál INSPIRE Nahlížení do katastru nemovitostí (ČÚZK) Geoportál…
GIS – geografický informační systém Co je to GIS, základní pohledy na tento novodobý nástroj a další informace k této informační technologii můžete nalézt na…
frame-scrollup