Programové období 2014‑2020

ilustrační obrázek
Interreg V-A — Česká republika – Polsko Program Interreg V-A Česká republika - Polsko (dále též „Program“) byl schválen Evropskou komisí 23. června 2015. Navazuje…
ilustrační obrázek
Programové období EU 2014–2020 Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského…
ilustrační obrázek
Příprava Moravskoslezského kraje na programové období 2014–2020 Počátkem roku 2014 vstoupila Česká republika do nového programového období EU 2014–2020, v rámci kterého bude moci čerpat…
ilustrační obrázek
Integrované nástroje   V programovém období 2014–2020 bude kladen důraz na územní dimenzi. Důvodem pro uplatnění územní dimenze jsou…
ilustrační obrázek
Slovník pojmů Evropský tahák 2014+ (formát  PDF, velikost 252 kB) Slovník Euro angličtina
frame-scrollup