Dokumenty a statistiky

ilustrační obrázek
Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2017 Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2017 vychází ze Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, která…
ilustrační obrázek
Statistika návštěvnosti Moravskoslezského kraje z hlediska cestovního ruchu pro léta 2012-2017 Statistika návštěvnosti Moravskoslezského kraje z hlediska cestovního ruchu sledující vývoj v Moravskoslezském kraji od roku 2012 do…
ilustrační obrázek
Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2015 Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji byla vytvořena pro nastavení efektivního modelu řízení cestovního ruchu na…
ilustrační obrázek
Průzkum potřeb firem z hlediska přepravy z Mezinárodního letiště Leoše Janáčka Ostrava Moravskoslezský kraj rozhodl nechat provést hlubší průzkum potřeb významných tuzemských a zahraničních firem působících v…
ilustrační obrázek
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2020 (dále jen Strategie) je zpracována jako střednědobý strategický dokument,…
ilustrační obrázek
Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010-2020 V souvislosti s přípravami ČR i Moravskoslezského kraje na nové programovací období EU 2014+ se Moravskoslezský kraj rozhodnul aktualizovat…
ilustrační obrázek
Průzkum spokojenosti zahraničních investorů v Moravskoslezském kraji Agentura pro regionální rozvoj uskutečnila v roce 2011 průzkum mezi zahraničními investory, kteří mají své provozy v Moravskoslezském…
ilustrační obrázek
Studie dopadů investice Hyundai na Moravskoslezský kraj Výstavba výrobního závodu společnosti Hyundai v Nošovicích je největší průmyslovou investicí v Moravskoslezském kraji od roku 1989, a to…
ilustrační obrázek
Podnikatelské inkubátory v Moravskoslezském kraji Studie Podnikatelské inkubátory v Moravskoslezském kraji (dále také „Studie“) byla zpracována za účelem zmapování situace v…
ilustrační obrázek
Studie Mapování developerských projektů v Moravskoslezském kraji Za účelem zmapování situace v oblasti developerských aktivit v kraji zpracovala Agentura pro regionální rozvoj Studii Mapování…
ilustrační obrázek
Studie lokalit brownfields podpořených Moravskoslezským krajem v letech 2005–2012 Jako každý kraj, má i ten Moravskoslezský své brownfieldy, které jsou historicky spojené zejména se změnou politické a hospodářské…
ilustrační obrázek
Statut regionálního rozvojového fondu Schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 5/293/1 ze dne 23. 6. 2005 Obsah Základní ustanovení Účel fondu Tvorba…
ilustrační obrázek
Návrh řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje Tato analýza byla realizována v rámci projektu "Rozvoj kompetencí strategického, procesního a projektového řízení a kvality",…
ilustrační obrázek
Analýza souladu/nesouladu požadavků na dotace Strukturální fondy EU přispívají k rozvoji regionů ČR již osmým rokem. Za tuto dobu byla podpořena řada projektů, větší část…
ilustrační obrázek
Studie Mapování developerských projektů v Moravskoslezském kraji Za účelem zmapování situace v oblasti developerských aktivit v kraji zpracovala Agentura pro regionální rozvoj Studii Mapování…
ilustrační obrázek
Seminář Možnosti investičních pobídek a plánované změny do budoucna 29. května 2013 proběhl v prostorách krajského úřadu seminář, kde specialisté z agentury CzechInvest ve spolupráci…
ilustrační obrázek
Konference Využívání finančních nástrojů jako formy podpory pro malé a střední podnikání V pondělí 11. 6. 2012 proběhla v Ostravě na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava konference na…
ilustrační obrázek
Vyhodnocení koncepce SEA Marketingové strategie - Průvodní text - veřejné projednání "Aktualizace Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji na léta 2009-2013" Pod následujícími…
ilustrační obrázek
Odborné informace Marketingová strategie Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko -…
ilustrační obrázek
Statut regionálního rozvojového fondu Schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 5/293/1 ze dne 23. 6. 2005 Obsah Základní ustanovení Účel fondu Tvorba…
ilustrační obrázek
Dokumenty Analýza souladu/nesouladu požadavků na dotace Návrh řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského…
frame-scrollup