Volené orgány kraje

ilustrační obrázek
Zastupitelstvo kraje Zastupitelstvo kraje projednalo na svém zasedání dne 15. června 2017 předložené materiály. Závěry jednání…
ilustrační obrázek
Rada kraje Rada kraje - výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti, rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva…
ilustrační obrázek
Hejtman kraje Hejtman - zastupuje kraj navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, případně rady, může hejtman provést jen po jejich…
ilustrační obrázek
Platné právní předpisy Moravskoslezského kraje Číslo Název s odkazem na text Účinnost 1/2017 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se stanoví…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje ročník 2017 ročník 2016 ročník 2015 ročník 2014 ročník 2013 ročník 2012 ročník 2011 ročník…
ilustrační obrázek
Výbory zastupitelstva kraje Výbor finanční (počet členů: 15) předseda: Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) Výbor kontrolní (počet…
ilustrační obrázek
Komise rady kraje Komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém (počet členů: 15) předseda: Petr Zábojník, člen zastupitelstva kraje (ANO…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2017 Částka 1 Celý obsah Částky 1 ve formátu PDF (velikost 2,14 MB) Rozesláno dne 2. května 2017 1. Nařízení Moravskoslezského…
ilustrační obrázek
Výstupy z jednání zastupitelstva Z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších…
ilustrační obrázek
Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016 Hejtman Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR vyhlašují "Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost pro rok…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2016 Částka 6 Celý obsah Částky 6 ve formátu PDF (velikost 5 MB) Rozesláno dne 19. prosince…
ilustrační obrázek
Vítězové soutěže Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 8. ročník Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016 Slavnostní vyhlášení výsledků: 16.…
ilustrační obrázek
Jednací řád zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje Schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016 s účinností ode dne 22. 12. 2016. Část…
frame-scrollup