Prevence v sociální oblasti

ilustrační obrázek
Prevence kriminality Z pohledu teorie je prevence kriminality definována jako nerepresivní strategie boje s trestnou činností. Zabývá se eliminací…
ilustrační obrázek
Protidrogová prevence Moravskoslezský kraj se věnuje drogové problematice a problematice závislostního chování systematicky od roku 2003. Záměrem…
ilustrační obrázek
Pracovní seminář pro obce k problematice prevence kriminality - 9. 12. 2016 V prostorách Krajského úřadu v Ostravě, se  dne 9. prosince 2016 uskutečnil pracovní seminář pro obce,…
ilustrační obrázek
Pracovní seminář pro obce k problematice prevence kriminality - 28. 6. 2016 Dne 28. 6. 2016 se v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskutečnil odborný seminář pro zástupce obcí zaměřený na…
ilustrační obrázek
Informace o proběhlých seminářích a projektech problematiky prevence kriminality Aktuality z oblasti prevence kriminality (informuje Ministerstvo vnitra) Pracovní semináře pro obce k problematice prevence…
ilustrační obrázek
Dotační program Ministerstva vnitra Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2017 Veškeré informace k vyhlášení Programu prevence kriminality…
ilustrační obrázek
Výsledky Programu prevence kriminality 2016 za Moravskoslezský kraj Název žadatele – příjemce dotace (město) Počet podaných/podpořených projektů Celková dotace z Programu prevence…
ilustrační obrázek
Výsledky Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017 za Moravskoslezský kraj Název žadatele – příjemce dotace (město) Počet podaných/podpořených projektů Celková dotace z Programu prevence…
ilustrační obrázek
Zpráva o jednání Pracovní skupiny prevence kriminality ze dne 22. 2. 2017 Přítomni: Mgr. Daniel Rychlik, Mgr. Jitka Marková, Mgr. Patrik Ohnheiser (zástup za Mgr. Czanieckého), Mgr. Petra…
ilustrační obrázek
Zpráva o jednání Pracovní skupiny prevence kriminality ze dne 23. 1. 2017 Přítomni: Jiří Navrátil, Mgr. Daniel Rychlik, Mgr. Klára Janoušková M.A., Mgr. Petra Havláková, Mgr. Jitka…
ilustrační obrázek
ilustrační obrázek
Integrace romské komunity Koordinátor pro národnostní menšiny a romské záležitosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje V souladu…
ilustrační obrázek
Krajská sbírka potravin Sbírka potravinové pomoci se koná u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který připadá každoročně na 17. října,…
ilustrační obrázek
Celokrajský projekt - 2016 Resocializační program MSK 2016
Moravskoslezský kraj získal v roce 2016 z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra…
ilustrační obrázek
Zpráva o jednání Pracovní skupiny prevence kriminality ze dne 23.3.2016 Zpráva o jednání Pracovní skupiny prevence kriminality ze dne 23. 3. 2016 Přítomni: Mgr. Petra Havláková, Mgr. Andrea Matějková, Ing.…
frame-scrollup