Sociálně-právní ochrana dětí

ilustrační obrázek
Sociálně-právní ochrana dětí Co je sociálně právní ochrana dětí? Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práv dítěte na příznivý vývoj…
ilustrační obrázek
Náhradní rodinná péče Osvojení Nový občanský zákoník platný od 1. 1. 2014 (dále jen "NOZ") se vydal cestou posílení ochrany osvojovaného…
ilustrační obrázek
Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
Kdo by měl zažádat o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí? Ta…
ilustrační obrázek
Publikace vydané Moravskoslezským krajem
Výroční zprávy, dokumenty samosprávy Územní plány Podnikání v kraji Životní…
ilustrační obrázek
Zpráva o IV. ročníku konference o náhradní rodinné péči konané dne 20. listopadu 2014 4. ročník konference pořádané v rámci projektu Dejme dětem rodinu, jehož hlavním posláním je zvyšovat povědomí veřejnosti o náhradní rodinné péči na území Moravskoslezského kraje, proběhl ve čtvrtek 20. 11. 2014 v prostorách Vyšší odborné školy sociální v Ostravě.
ilustrační obrázek
Zpráva o V. ročníku konference o náhradní rodinné péči konané dne 19. listopadu 2015 "RADOSTI A STRASTI NÁHRADNÍCH RODIČŮ“ V. ROČNÍK konference projektu DEJME DĚTEM RODINU   Vyhodnocení konference Dne 19.…
ilustrační obrázek
Standardy kvality sociálně-právní ochrany Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí, kterým je i Krajský úřad…
ilustrační obrázek
Přehled osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí Přehled subjektů, které byly pověřeny Krajským úřadem Moravskoslezského kraje k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče dle…
ilustrační obrázek
Zpráva o II. ročníku konference o náhradní rodinné péči konané dne 22. listopadu 2012 Dne 22. listopadu 2012 se v budově Vyšší odborné školy sociální v Ostravě konala konference s názvem "Dejme…
ilustrační obrázek
Zpráva o III. ročníku konference o náhradní rodinné péči konané dne 22. listopadu 2013 Odborná konference k pěstounské péči již potřetí v Ostravě Dne 22. 11. 2013 se v ostravské Obchodní akademii…
ilustrační obrázek
Odborná pomoc V případě potřeby odborné pomoci se mohou občané obrátit také na Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, které…
ilustrační obrázek
Kontakty na pracoviště sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Adresa Telefon Bílovec Městský úřad Bílovec, odbor sociálních věcí,…
ilustrační obrázek
Kampaň Dejme dětem rodinu Propagace náhradní rodinné péče má v Moravskoslezském kraji dlouholetou tradici. Kampaň „Dejme dětem rodinu“, do níž je…
ilustrační obrázek
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Právní úprava nového občanského zákoníku v § 971 odstavec 2 určuje, že v případě, že rodiče nemohou…
frame-scrollup