Rozvoj sociálních služeb

ilustrační obrázek
Plánování sociálních služeb Základní pojmy plánování rozvoje sociálních služeb Plánování rozvoje sociálních služeb je proces aktivního zjišťování potřeb…
ilustrační obrázek
Krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Krajská síť sociálních služeb je dlouhodobě rozvíjena v rámci procesu střednědobého plánování sociálních služeb a její principy…
ilustrační obrázek
Transformace pobytových sociálních služeb
Transformace pobytových sociálních služeb Transformace sociálních služeb je proces, ve kterém původní ústavní pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením jsou nahrazovány…
ilustrační obrázek
ilustrační obrázek
Zápis z 23. jednání PS pro finacování Zápis z 23. jednání Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji konaného dne…
Zápis z 22. jednání PS pro finacování Zápis z 22. jednání Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji konaného dne…
ilustrační obrázek
Archiv aktualizací Krajské sítě sociálních služeb Aktualizace č. 1 Krajské sítě sociálních služeb Rada kraje na své schůzi dne 9. 2. 2016 na základě…
ilustrační obrázek
Příspěvkové organizace zřizované krajem Název, sídlo Statutární zástupce, kontakt Druh poskytované sociální služby Centrum psychologické pomoci, příspěvková…
ilustrační obrázek
Rozvojové projekty ze zdrojů EU a jiných zdrojů Projekty, týkající se sociální oblasti, realizované v končícím programovém období 2007 - 2013.  Projekty, týkající se sociální…
ilustrační obrázek
Registrace sociálních služeb Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o sociálních…
frame-scrollup