Aktuality

ilustrační obrázek
Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu Rada Moravskoslezského kraje na své schůzi dne 6. 9. 2016 usnesením č. 108/8395 schválila dotační „Program na podporu…
ilustrační obrázek
Kraj podporuje hrdinství, které není vidět Problematika osob pečujících o členy rodiny se zdravotním postižením je tématem, které stále častěji a intenzivněji…
ilustrační obrázek
Kraj nadále zlepšuje životy lidem s postižením Moravskoslezský kraj byl opět úspěšný, a to v získané podpoře realizovaného transformačního procesu. V rámci operačního programu…
ilustrační obrázek
Novela zákona o sociálních službách Krajský úřad informuje, že k 1. srpnu 2016 nabude účinnosti zákon č. 189/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Tento změnový zákon upravuje mj. výši příspěvku na péči nebo postup uzavírání a…
ilustrační obrázek
Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj úspěšně pokračuje v dosavadní tradici realizace projektů prostřednictvím finanční podpory z prostředků Evropského sociálního fondu.
Projekt „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji“,…
ilustrační obrázek
Rodinné konference jako nová možná metoda sociální práce Model rodinných konferencí klade důraz na individuální přístup k rodinám a může vhodně doplňovat a rozvíjet stávající systém péče o ohrožené děti a jejich rodiny.
Ministerstvo práce a sociálních věcí proto v rámci individuálního projektu MSPV Systémová…
ilustrační obrázek
V Domově Duha jsou Dobré duše Dne 8. června 2017 byl Domovu Duha, p. o. udělen titul Dobrá duše za výjimečnou dobrovolnickou pomoc v roce 2016, ochotu věnovat se ve svém volném čase seniorům a přicházet za lidmi se srdcem na dlani.
Ocenění projetu Dobrá duše, jehož smyslem je motivovat dobrovolníky a instituce,…
ilustrační obrázek
Stanovení termínu a způsobu pro dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb Rada kraje svým usnesením č. 15/1220 ze dne 12. 6. 2017 schválila v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního…
ilustrační obrázek
Kraj chce zajistit zvýšení platů pracovníků v sociálních službách nejen pro zaměstnance příspěvkových organizací Od 1. července čeká zaměstnance ve veřejných sociálních službách (tzn. příspěvkové organizace státu, obcí a krajů) zvýšení platů.
O jejich navýšení rozhodla vláda 31. 5. 2017. Moravskoslezský kraj má přislíbeno 137…
ilustrační obrázek
Moravskoslezský kraj ocení náhradní rodiče. Nominovat je může i veřejnost Moravskoslezský kraj chce ocenit osobní angažovanost lidí, kteří přijali a pečují o děti, které nemohou vyrůst ve své biologické rodině.
Nominovat výjimečné osobnosti, které vytvářejí opuštěným dětem nové rodinné zázemí,…
ilustrační obrázek
Moravskoslezský kraj pořádal konferenci o porozumění autismu Při příležitosti Mezinárodního dne porozumění autismu 2017 spolupořádal dva poslední březnové dny Moravskoslezský kraj v prostorách Vyšší odborné školy sociální v Ostravě konferenci Každý den s autismem.
Vše ve spolupráci s organizací MIKASA z. s. v rámci projektu  Podporujeme…
Seminář podpořil spolupráci v oblasti sociálně právní ochrany dětí
Seminář podpořil spolupráci v oblasti sociálně právní ochrany dětí Seminář, jehož tématem byla hostitelská péče v Moravskoslezském kraji, se konal pro zástupce dětských domovů, centra psychologické pomoci a zástupců obcí s rozšířenou působností, v budově Centra psychologické pomoci v Ostravě.
„Cílem semináře bylo nastavit systém spolupráce pracovníků dětských domovů a…
ilustrační obrázek
Domovy Duha a Letokruhy obdržely prestižní certifikát Domov Duha v Novém Jičíně a Domov Letokruhy v Budišově nad Budišovkou, získaly certifikát Pracoviště bazální stimulace.
Tento certifikát mohou získat pracoviště, která prošla odborným auditem a byla certifikovaná…
ilustrační obrázek
Moravskoslezský kraj pomáhá lidem, kteří měli konflikt se zákonem Lidem, kteří měli konflikt se zákonem a byli potrestáni za své protiprávní jednání, pomáhal vloni Moravskoslezský kraj najít cestu zpátky do života bez kriminality.
Díky Resocializačnímu programu MSK 2016, na který získal 310tisícovou dotaci Ministerstva…
ilustrační obrázek
Kraj usiluje o zajištění plynulého financování sociálních služeb Moravskoslezský kraj vyvíjí dlouhodobě snahu o zlepšení situace poskytovatelů sociálních služeb, a to zejména v oblasti jejich financování.
Pro zabezpečení financování sociálních služeb zařazených do Krajské základní sítě…
ilustrační obrázek
Organizace kraje Domov Na zámku získala certifikát kvality Vážka Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje Domov Na zámku v Kyjovicích získala Certifikát Vážka, který je znakem poskytování kvalitních služeb pro lidi s onemocněním demence a Alzheimerovou chorobou.
Certifikát Vážka uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, které…
Hendikepovaní autoři výtvarných děl převzali Cenu hejtmana MSK
Hendikepovaní autoři výtvarných děl převzali Cenu hejtmana MSK Ocenění za ojedinělá výtvarná díla zdravotně znevýhodněných autorů předal v Galerii výtvarného umění Ostrava hejtman MSK Ivo Vondrák.
Soutěž každoročně vyhlašuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje. V letošním XIII.…
ilustrační obrázek
Zastupitelé Moravskoslezského kraje schválili další Koncepci prevence kriminality Na jednání zastupitelstva kraje konaném dne 22. 9. 2016 byla schválena nová krajská Koncepce prevence kriminality na období 2017 – 2021…
ilustrační obrázek
Zveme Vás na diskuzní fóra v oblasti sociálních služeb a sociální práce V rámci projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“ CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000969…
ilustrační obrázek
Na sociální služby v kraji půjde více peněz Krajští zastupitelé na svém dnešním (21. dubna) jednání aktualizovali Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 až 2020.
Otevřeli tak další cestu k přísunu finančních prostředků z evropských zdrojů,…
ilustrační obrázek
frame-scrollup