Informace pro veřejnost

ilustrační obrázek
Lékařská pohotovostní služba (LPS) Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v Moravskoslezském kraji Informace pro občany o místech poskytování lékařské…
ilustrační obrázek
Zabezpečení ohledání zemřelých Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve…
ilustrační obrázek
Informační centrum záchranné služby Informační centrum, provozované Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, poskytuje telefonické a e-mailové informace,…
ilustrační obrázek
Práva pacienta Práva pacienta Ministerstvo zdravotnictví ČR
ilustrační obrázek
Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb je v souladu s ust. § 70 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a…
ilustrační obrázek
Stížnosti proti postupu poskytovatele zdravotních služeb Při vyřizování stížností je postupováno dle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností schválených radou…
ilustrační obrázek
Zdravotnická dokumentace Informace o uložené zdravotnické dokumentaci pacientů na krajském úřadě Pořizování výpisů, kopií ze zdravotnické dokumentace uložené…
ilustrační obrázek
Seznam akreditovaných dopravních psychologů Podle novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění…
ilustrační obrázek
Národní registr osob nesouhlasících s odběrem tkání a orgánů Ministerstvo zdravotnictví zřídilo Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů Každý člověk má…
ilustrační obrázek
Poskytování informací Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů mají…
ilustrační obrázek
Poskytování zdravotní péče cizincům Podmínky poskytování zdravotní péče cizincům Občané EU a občané EHP mají nárok na zdravotní péči stejnou a za stejných…
ilustrační obrázek
Právní předpisy Seznam platných právních předpisů v oblasti zdravotnictví naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, kde ve sloupci vlevo…
ilustrační obrázek
Informace o předané zdravotnické dokumentaci poskytovateli zdravotních služeb Sdělení: Zdravotnická dokumentace od MUDr. Hany Martínkové, všeobecné praktické lékařství, Jablunkovská 1916/76, Český…
ilustrační obrázek
Pořizování výpisů, kopií ze zdravotnické dokumentace uložené na krajském úřadě Krajský úřad dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon…
ilustrační obrázek
Informace o uložené zdravotnické dokumentaci pacientů na krajském úřadě Krajský úřad dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních…
frame-scrollup