Jste zde: Informační systém životního prostředíVoda

Seminář Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik

Dne 28. května 2013 se pro zástupce dotčených obcí a orgánů veřejné správy uskuteční v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje seminář Prezentace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, na kterém budou přítomni seznámeni se studiemi vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na vybraných vodních tocích případně na jejich dílčích úsecích.

Bližší informace v pozvánce: 

Pozvánka na seminář

„Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik“

Povodí Odry, státní podnik ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje si Vás dovoluje pozvat na seminář ohledně prezentace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, který se uskuteční

v úterý 28. května 2013 v 9:00

v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

(28. října 117, Ostrava)

v zasedací místnosti zastupitelstva kraje

Výše uvedené mapy byly vyhotoveny v rámci studií vyhodnocení a zvládání povodňových rizik a jsou jedním z podkladů pro naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES (tzv. směrnice o povodních), kdy se členské státy zavázaly zajistit tyto mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik do 22. prosince 2013.

Program semináře:

 • Úvod k plánování v oblasti vod
 • Informace o způsobu naplňování Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES (směrnice o povodních)
  Ing. Jiří Biksadský, Povodí Odry, státní podnik
 • 2D hydraulické modelování + Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Olši (úsek Věřňovice - Karviná a úsek Chotěbuz -Třinec)
 • Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.
 • Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na dílčích úsecích řek Morávce, Lučině, Podolském potoce, Moravice a Odře    
 • Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.
 • přestávka
 • Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Ostravici (úsek Ostrava - Frýdek-Místek) a Olešné (úsek ústí - Paskov)
 • DHI, a.s.
 • Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě (úsek Kravaře - Držkovice)
  Aquatis, a.s.
 • Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě (úsek Úvalno-Nové Heřminovy)
  Aquatis, a.s.
 • Příprava dokumentace a plánů pro zvladání povodňových rizik
  Ing. Jiří Biksadský, Povodí Odry, státní podnik
 • Diskuze a závěr

Předpokládané ukončení semináře je v 12:30.


Prezentováno bude pět následujících studií:

1.    Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Olši
(úsek Věřňovice - Karviná a úsek Chotěbuz -Třinec)   
Řešený úsek o celkové délce
32,720 km tvoří dva dílčí úseky. První od budoucího tělesa dálnice ve Věřňovicích po začátek hraničního úseku v Karviné (ř.km 6,2-25,8), druhý od jezu v Chotěbuzi po pevný jez v Třinci (ř.km 34,8-47,92).

2.    Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Ostravici    
(úsek Ostrava - Frýdek-Místek) a Olešné (úsek ústí - Paskov)
Řešený úsek o celkové délce
28,348 km tvoří dva dílčí úseky. Úsek řeky Ostravice od mostu B. Němcové po Frýdek- Místek (ř.km 1,8-27,05) a vyústní trať Olešné od ústí po jez Paskov (ř.km 0,0-3,098).

3.    Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě        
(úsek Kravaře - Držkovice)

Řešený úsek o délce 26,147 km je vymezen od jezu Lhota (ř.km 22,00) po spádový stupeň v Držkovicích (ř.km 46,96). Součásti řešení byla i řeka Moravice od ústí po železniční mostv ř.km 1,187.

4.    Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě        
(úsek Úvalno-Nové Heřminovy)         
Řešený úsek o délce
26,150 km je vymezen od silničního mostu v Úvalně v ř.km 58,850 po profil hráze předpokládané údolní nádrže v Nových Heřminovech v ř.km 85,000.

5.    Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na dílčích úsecích řek Morávce, Lučině, Podolském potoce, Moravice a Odře   
Řešený úsek je tvořen pěti dílčími úseky vodních toků o celkové délce 30,15km. Jsou to úsek řeky Morávky od spádové stupně po soutok s Mohelnicí (ř.km 11,13-13,21), úsek řeky Lučiny od ústí po silniční most v Šenově (0,0-10,955), úsek Podolského potoka od ústí po konec správy Povodí Odry, s.p. v Rýmařově (ř.km 0,0-6,215), úsek řeky Moravice v Břidličné (ř.km 74,145-76,987) a úsek řeky Odry od křížení tělesem dálnice po most v Jakubčovicích (ř.km 77,8-85,858).

Obsahem těchto studií jsou zejména:

·         mapy povodňového nebezpečí s uvedením  rozsahu povodně, průběhu hladin, hloubek a rychlosti proudu vody, které byly stanoveny 2D matematickým hydraulickým modelem, podle těchto scénářů

o        povodně s nízkou pravděpodobností výskytu (Q500)

o        povodněmi se středně vysokou pravděpodobností (Q100)

o        povodněmi s vysokou pravděpodobností výskytu ( Q20 a Q5)

·         mapy povodňových rizik zobrazující plochy kategorií využití území, u kterých je překročena míra přijatelného rizika povodňového ohrožení

Výstupy studií vyhodnocení a zvládání povodňových rizik budou sloužit zejména pro:

·         zhotovení dokumentace a plánů pro zvládání povodňových rizik

·         tvorbu územních plánů měst a obcí

·         tvorbu povodňových plánů a krizového řízení

·         investiční záměry opatření na vodních tocích

·         vyjadřovací činnost správce povodí

·         případnou revizi stanovených záplavových území