Jste zde: Informační systém životního prostředíVoda

Dotační program Drobné vodohospodářské akce

Podobně jako v předchozích letech vyhlásil kraj i na rok 2015 dotační program na podporu výstavby a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a úpraven pitné vody v menších obcích s počtem obyvatel do 2000 a do 5000 obyvatel v případě, že projekt řeší likvidaci odpadních vod nebo zásobování pitnou vodou v lokalitě s počtem obyvatel do 500. Žádosti je možné podávat do 14. 1. 2015.

Pro potenciální žadatele připravuje odbor životního prostředí a zemědělství pracovní seminář, který se uskuteční v budově krajského úřadu v úterý dne 6. ledna 2015 od 9:00 do 12:00 hodin a na kterém budou seznámeni s dotačním programem Drobné vodohospodářské akce a informováni o základních povinnostech obcí v oblasti vodohospodářské infrastruktury a možnostech financování výstavby a obnovy vodovodů a kanalizací.

Případný zájem o účast na semináři sdělte, prosím, elektronickou poštou (e-mail: jana.kroupova@msk.cz) nebo telefonicky (tel. č.: 595 622 692) v termínu do 5. ledna 2015.