Zpráva

Dobrovolné zveřejňování smluv

Smlouva

Moravskoslezský kraj nad rámec povinností stanovených v platných právních předpisech zveřejňuje na svých webových stránkách smlouvy, uzavřené od počátku roku 2015, a to bez ohledu na hodnotu plnění. Kromě toho jsou zveřejňovány krajem vystavené objednávky s hodnotou plnění 50 tis. Kč bez DPH a vyšší.

Dokumenty jsou zveřejňovány průběžně neprodleně po jejich uzavření a zůstanou uveřejněny bez časového omezení. Zveřejněné smlouvy jsou rozčleněny do kategorií dle svého předmětu – veřejné zakázky, dotace, převody majetku a ostatní. V samostatné kategorii jsou pak zveřejňovány objednávky. V každé kategorii se uživatel přes seznam smluv intuitivně dostane až k samotnému znění konkrétní smlouvy. Smlouvy jsou zásadně zveřejňovány v naskenované podobě v autentickém znění, pouze v některých případech je v seznamu smluv i ve smlouvách samotných prováděna zákonem vyžadovaná anonymizace osobních údajů. S ohledem na platnou právní úpravu nejsou zveřejňovány pracovněprávní a související smlouvy.

Nemáme co skrývat, a proto jsme se rozhodli jít cestou maximální otevřenosti. Zveřejňování smluv je zcela v souladu s naší snahou o transparentnost činnosti orgánů kraje a navazuje na naše dřívější kroky spočívající např. ve zpřístupnění tzv. rozklikávacího rozpočtu, ve zveřejňování přímých přenosů a záznamů z jednání zastupitelstva kraje, nebo v trvalém zveřejňování podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva kraje.

frame-scrollup