Jste zde: Informační systém životního prostředí

Termín pro příjem žádostí o příspěvek na výměnu kotlů byl prodloužen

Moravskoslezský kraj se společně s Ministerstvem životního prostředí, jako spoluvyhlašovatelem programu, dohodl na prodloužení termínu podávání žádostí o dotace v rámci vyhlášené 2. Společné výzvy. K 24. červenci 2012 bylo podáno v 2. výzvě celkem 482 žádostí.