Jste zde: Informační systém životního prostředíRybářství

Rybářství v Moravskoslezském kraji

Pod pojmem „Rybářství“ se rozumí chov, zušlechťování, ochranu a lov ryb, popřípadě vodních organismů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva.

Rybníkářstvím je chov a lov ryb či vodních organismů uskutečňovaný k zajištění produkce ryb, vodních organismů nebo produkce rybí násady pro rybníky nebo pro zarybňování rybářských revírů. Výkonem rybářského práva je pak činnost v rybářském revíru spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb. Mezi výkon rybářského práva lze zařadit tzv. sportovní a rekreační rybolov.Sportovní a rekreační rybolov na území Moravskoslezského kraje - v povodí řek Odry, Olše a Moravy - má dlouholetou tradici. Již více jak 100 let zde lov ryb na udici organizují rybářské spolky a sdružení, sjednocené dnes v Českém rybářském svazu (ČRS). Toto občanské sdružení vedené Územním výborem pro Severní Moravu a Slezsko sdružuje v 58 místních organizacích téměř 50 000 aktivních členů, dětí a mládeže. Téměř všechny povrchové vody, s výjimkou rybníků určených k produkci násad a nádrží s vodárenským využitím, jsou v současnosti zahrnuty do rybářských revírů pstruhových nebo mimopstruhových se společném rybolovem Českého rybářského svazu.