Zpráva

Výstupy ke stažení

 

Ochrana přírody a EVVO 
  Časopis Moravskoslezské EVVOlisty č. 2/2014 (pdf, 1,64 MB)
  Časopis Moravskoslezské EVVOlisty č. 1/2014 (pdf, 571 kB)
  Atlas životního prostředí Moravskoslezského kraje - 2 vydání  (pdf, 9540 kB)
  Publikace Příroda a krajina Moravskoslezského kraje (pdf, 10368 kB)
  Časopis Moravskoslezské EVVOlisty č. 2/2013 (pdf, 767 kB)
 

Časopis Moravskoslezské EVVOlisty č. 1/2013 (pdf, 836 kB)

 

Časopis Moravskoslezské EVVOlisty č. 2/2012 (pdf, 772 kB)

 

Časopis Moravskoslezské EVVOlisty č. 1/2012

 

Časopis Moravskoslezské EVVOlisty č. 2/2011

  Časopis Moravskoslezské EVVOlisty č. 1/2011
  Publikace Památné stromy 
  Publikace Naučné stezky MSK 
  Leták Kácení dřevin rostoucí mimo les, verze 2014
  Leták Evropsky významná lokalita řeka Ostravice
  Leták Evropsky významná lokalita řeka Olše
  Leták ke Dni Země
  DVD Naučné stezky MSK
  DVD Natura 2000 horské a podhorské oblasti 
  DVD Natura 2000 
  DVD Natura 2000 - Ptačí oblast Beskydy, EVL Niva Morávka
  DVD Natura 2000 - Poodří - mokřady mezinárodního významu
  DVD Natura 2000 - Přírodní parky MSK
  DVD Natura 2000 - Děhylovský potok, Štěpán
  DVD Natura 2000 - Přírodní park Moravice
Projektové letáky a DVD
 
  Leták č. 1  k projektu EHP - Komplexní monitorovací systém přírodního prostředí Moravskoslezského kraje
  Leták č. 2  k projektu EHP - Komplexní monitorovací systém přírodního prostředí Moravskoslezského kraje
  Leták k projektu LIFE - Záchrana lužních stanovišť v povodí řeky Morávky
  Leták k MA21 
  Leták k síti ekoporaden MSK (projekt EPIC) 
Odpadové hospodářství 
  Leták Třídění odpadů
  Leták Odpady - KIC - leták věnovaný KIC a skládkování
Vodní hospodářství 
  Leták Žumpa, domovní ČOV nebo kanalizační přípojka?
Různé
  Brožura Takové to domácí topení (pdf,  7 127 kB)
 

Metodika implementace MA21 v obcích a městech do 5 000 obyvatel

  Metodika implementace MA21 v obcích a městech nad 5 000 obyvatel
  Leták Spalovat v domácích kamnech a kotlích odpady NE!
  Leták Chemické látky 
  Stav životního prostředí v Moravskoslezském kraji  2008
  Stav životního prostředí v Moravskoslezském kraji  2009

 

 

 

 

frame-scrollup