Jste zde: Informační systém životního prostředíKoncepce odboru ŽPZ

Politika životního prostředí Moravskoslezského kraje

Politika životního prostředí Moravskoslezského kraje je ucelená dokument, tvořící shrnutí všech analytických zjištění (tzv. SWOT analýza a multikriteriální analýzy), které oblast životního prostředí v kraji charakterizují. Zjištění plynoucí ze zpracované analýzy, se stala základem pro formulaci souhrnu opatření, jenž obsahují konkrétní projekty, které přispějí ke zlepšení životního prostředí v kraji.

Související dokumenty