Jste zde: Informační systém životního prostředíKoncepce odboru ŽPZ

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 25. zasedání dne 30. 9. 2004 usnesením č. 25/1120/1 schválilo Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje a vydalo Obecně závaznou vyhlášku Moravskoslezského kraje č. 2/2004, kterou se vyhlašuje jeho závazná část.

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (dále POH MSK) obsahuje v souladu s ustanovením § 43 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů závaznou a směrnou část. Z důvodu přehlednosti a praktického využití je členěn na 6 částí: část 1 - Úvod, část 2 - Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, část 3 - Závazná část, část 4 - Směrná část, část 5 - Řízení (management) odpadového hospodářství a část 6 - Přílohy, přičemž směrná část POH MSK zahrnuje části 1, 2, 4, 5 a 6. Cílem POH MSK je vytvoření vhodných podmínek jak pro předcházení a minimalizaci vzniku odpadů, tak i pro adekvátní způsob nakládání s odpady. Závazná část POH MSK je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí a pro rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů, včetně obcí v kraji v oblasti odpadového hospodářství.

Změna Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Související dokumenty