Jste zde: Informační systém životního prostředíGeologieProjektování geologických prací

Projektování geologických prací

Krajský úřad se dle § 6 zákona o geologických pracích vyjadřuje z hlediska zájmů chráněných zvláštními právními předpisy k projektu geologických prací (a jeho změny), obsahujícího strojní vrtné práce hlubší než 30 m nebo strojní vrtné práce, jejichž celková délka přesahuje 100 m.

Náležitosti:

  • Žádost
  • Projekt (hydro)geologických prací

Legislativa: zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů

§ 6 odst. 3

Projekt geologických prací a jeho změny obsahující strojní vrtné práce hlubší než 30 m nebo strojní vrtné práce, jejichž celková délka přesahuje 100 m, je organizace povinna zaslat krajskému úřadu, v jehož správním obvodu mají být práce spojené se zásahem do pozemku prováděny, a to nejméně 30 dní před zahájením prací spojených se zásahem do pozemku. Krajský úřad se k projektu do 30 dnů vyjádří z hlediska zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. V odůvodněných případech může zadavateli uložit opatření expertního posouzení Českou geologickou službou, biologického hodnocení nebo jiného odborného posouzení nebo podkladu. V takovém případě se zahájení těchto prací na přiměřenou dobu odloží.