Jste zde: Informační systém životního prostředí

Slavnostní vyhlášení soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“

Celkem 55 škol, které se systematicky věnují oblasti životního prostředí, se letos přihlásilo do soutěže Ekologická škola v Moravskoslezském kraji. Vítěze ocenili náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast školství Věra Palková, náměstek hejtmana MSK pro oblast životního prostředí Daniel Havlík a ředitel Krajského úřadu MSK Tomáš Kotyza.

Moravskoslezský kraj oceňuje školy bez rozdílu zřizovatele za jejich mimořádné aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty už sedmým rokem. Za tu dobu se do soutěže přihlásilo téměř 455 škol a školských zařízení. „Touto formou chceme podpořit a zviditelnit probíhající ekologické aktivity škol a školských zařízení včetně práce pedagogů – koordinátorů ekologické výchovy, kteří působí na jednotlivých školách,“ říká náměstkyně hejtmana MSK Věra Palková.

Tři nejúspěšnější školy v kategoriích Mateřská škola, Základní škola a Střední škola letos obdržely na podiu Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě certifikát Ekologická škola v Moravskoslezském kraji a dárkové poukazy na nákup pracovních pomůcek, knižního zboží a experimentálního vybavení pro přírodovědné obory v hodnotě 25 tisíc korun. Dalších pět škol získalo referenční listy a dárkové poukazy na nákup knižního zboží v hodnotě pěti tisíc korun.

Zástupci kraje ohodnotili také nejúspěšnější žáky středních škol v Moravskoslezském kraji, které oceňuje již dvanáctým rokem za jejich úspěchy v soutěžích a dalších mimoškolních aktivitách. V kategorii jednotlivců získalo certifikáty, dárkové poukazy na nákup knih i sportovního zboží a prezentační předměty kraje 25 nejúspěšnějších žáků, v kategorii školní tým převzalo ocenění 5 nejlepších kolektivů.

Speciální ocenění obdrželo ještě 6 výrazných mladých talentů, které náš kraj úspěšně reprezentovaly v mezinárodních kolech soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

OCENĚNÍ EKOLOGICKÁ ŠKOLA 2012/2013:

Kategorie Mateřská škola:

Mateřská škola Ostrava – Stará Bělá, příspěvková organizace

Certifikát se uděluje za celoroční ekologické aktivity školy, které jsou určeny dětem, rodičům i širší veřejnosti. Například školní projekt „Zamykání studánky“ vytváří podmínky pro tělesnou i duševní pohodu dětí. Škola se tak podílí na výchově ke zdravému životnímu stylu svých žáků. V rámci aktivní spolupráce se zřizovatelem se daří modernizovat prostory školy a tím vytvářet optimální zázemí pro děti i zaměstnance. Směrem k veřejnosti se škola snaží o zvyšování informovanosti v oblasti ekologie.

Kategorie Základní škola:

Základní škola Kopřivnice – Mniší, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Certifikát se uděluje za založení živého arboreta s venkovní učebnou. V rámci svépomoci došlo k úpravě školní zahrady a ve spolupráci s rodiči  bylo vysazeno více jak 150 ks rostlin a stromků. V průběhu docházky každý žák pečuje o svůj minizáhon. Úspěšně se daří zavádět také nové metody a formy práce, které směřují k badatelskému výučování. Škola je také zapojena do národních programů, které jsou zaměřeny na ekologii.

Kategorie Střední škola:

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace

Certifikát se uděluje za uspořádání celokrajské environmentálně zaměřené konference, jejímž tématem bylo vzdělávání pro udržitelný rozvoj a příklady dobré praxe napříč všemi stupni vzdělávání. U příležitosti této akce byla slavnostně otevřena nová učebna v přírodě a naučná botanická zahrada. Žáci školy pod vedením koordinátorky ekologické výchovy Aleny Koubkové úspěšně prezentují své ekologicko-ekonomické projekty na žákovských konferencích, aktivně se podílejí také na dalších aktivitách - např. připravují Dny zdraví, kde poskytují informace o zdravém životním stylu zaměstnancům školy, rodičům a veřejnosti.

REFERENČNÍ LISTY za ekologické aktivity:

- Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

- Základní škola a mateřská škola Raškovice

- Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

- Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace

- Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace