Jste zde: Informační systém životního prostředí

Rada kraje vyhlásila nový Dotační program na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji

Rada Moravskoslezského kraje vyhlásila Dotační program na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji.

Tento nově vyhlášený dotační program, jehož finanční alokace je stanovena na 500. tis. Kč, je zaměřen především na podporu projektů v procesu přijímání dobrovolných závazků a dohod, na podporu projektů v rámci procesu místní Agendy 21 a sítě Zdravých měst, na podporu dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících udržitelný rozvoj – Evropský den mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví, Národní dny bez úrazů, Světový den bez tabáku, Den Země a na podporu organizace akcí podporujících rozvoj občanské zodpovědnost

Bližší specifikace dotačního programu je uvedena na elektronické úřední desce kraje, v sekci Dotace - Vyhlášené dotační programy. Zájemci, kteří zvažují podat žádost do uvedeného programu, zde také najdou ke stažení všechny potřebné formuláře. Uzávěrka příjmů žádostí je stanovena do 27. 1. 2012.