Jste zde: Informační systém životního prostředíPřírodaNatura

Natura

Evropsky významné lokality

Podrobné informace o evropsky významných lokalitách v Moravskoslezském kraji zařazených do národního seznamu nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Ptačí oblasti

Podrobné informace o ptačích oblastech v Moravskoslezském kraji vyhlášených jednotlivými nařízeními vlády, které schválila vláda České republiky. Dle zákona 114/1992 Sb. v platném znění, jsou ptačí oblasti novou formou ochrany území.