Jste zde: Informační systém životního prostředí

Přidělení finanční podpory na výměny kotlů v Moravskoslezském kraji

V návaznosti na usnesení rady Moravskoslezského kraje podepsal ministr životního prostředí rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji.

V návaznosti na usnesení rady Moravskoslezského kraje č. 107/6873 ze dne 20.3.2013, kterým rozhodla poskytnout investiční účelově určené dotace v rámci dotačního programu s názvem „Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji (dále "Společný program"), podepsal ministr životního prostředí dne 18.4.2012 rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Společného programu. Dotace v celkové výši 19 980 000,- Kč bude rozdělena mezi 333 příjemců podpory. Seznam podpořených žádostí dle pořadových čísel je uveden v přiloženém dokumentu. Jelikož dosud nebyly s žadateli uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace, zveřejňujeme pouze pořadová čísla, která jim byla při podání přidělena a na jejichž základě si žadatelé mohou zjistit, zda je jejich žádost podpořena či nikoli.

Související dokumenty