Jste zde: Informační systém životního prostředíOvzdušíSmogové situace

Za jakých podmínek se vyhlašuje smogová situace

Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší za podmínek uvedených v této příloze. V České republice máme dvoustupňové signály pro přípravu nebo zahájení regulačních opatření. Signál nižšího stupně (informativní prahová hodnota) upozorňuje provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší, že může v nejbližší době nastat regulace zdrojů a je nutné se na tuto situaci připravit. Signál vyššího stupně (regulační prahová hodnota) informuje, že je nezbytné realizovat regulační opatření.