Jste zde: Informační systém životního prostředíOvzdušíSmogové situace

Regulační opatření

Cílem těchto regulačních opatření je okamžité snížení vnášení emisí znečišťujících látek z vydefinovaných zdrojů, i za cenu omezení výroby, čímž se napomůže snížit negativní důsledky probíhající smogové situace.

Skupina zdrojů (provozovna) podléhající regulaci:

NÁZEV PROVOZOVATELE

NÁZEV PROVOZOVNY – SKUPINA ZDROJŮ

ArcelorMital Ostrava a.s.

Závod 10 - Koksovna

ArcelorMital Ostrava a.s.

Závod 13 - Ocelárna

ArcelorMittal Ostrava a.s.

Závod 12 – Vysoké pece

ČEZ, a.s. (dříve Energetika Vítkovice, a.s.)

Teplárna Vítkovice

Elektrárna Dětmarovice, a.s. (dříve ČEZ, a.s.)

Elektrárna Dětmarovice

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Teplárna E 3

OKK Koksovny, a.s.

Koksovna Svoboda

TAMEH Czech s.r.o. (dříve ArcelorMittal Energy)

Závod 4 - Energetika

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Kyslíková konvertorová ocelárna (KKO)

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

VK - Koksochemická výroba

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

zařízení Aglomerace

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

zařízení  Vysoké pece

Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a. s.)

Teplárna ČSA

Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a. s.)

Teplárna Karviná

Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a. s.)

Elektrárna Třebovice