Jste zde: Informační systém životního prostředíOvzdušíLegislativa a kompetence

Legislativa a kompetence

Platná legislativa na úseku ochrany ovzduší je dostupná na stránkách Ministerstva životního prostředí  a na stránkách Moravskoslezského kraje.

Kompetence krajského úřadu na úseku ochrany ovzduší:

a)     spolupracuje s ministerstvem životního prostředí na aktualizaci programu zlepšování kvality ovzduší (§ 9 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší),

b)     stanovuje zvláštní podmínky provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podle § 12 odst. 4 písm. g) zákona o ochraně ovzduší pro případy překročení regulační prahové hodnoty podle přílohy č. 6 k zákonu o ochraně ovzduší (§ 10 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší),

c)      vydává stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování (§ 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší),

d)     vydává závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší k řízením podle jiného právního předpisu - stavební zákon (§ 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší),

e)     vydává závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší k řízením podle jiného právního předpisu - stavební zákon (§11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší),

f)       vydává povolení k provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší,

g)     vykonává správu poplatků za znečišťování ovzduší (§ 15 odst.13 zákona o ochraně ovzduší),

h)     zpřístupňuje veřejnosti informace (§ 30 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší),

i)       informuje veřejnost, pokud v dané zóně nebo aglomeraci dojde k překročení informativní prahové hodnoty, varovné prahové hodnoty nebo regulační prahové hodnoty (§30 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší).