Jste zde: Informační systém životního prostředíOvzdušíKoncepce

Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje

V souladu s ustanovením § 6 odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, nabylo účinnosti dne 14. srpna 2004 nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2004, kterým se vydává Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje.

Základním cílem programu je omezování emisí těch znečišťujících látek (či jejich prekurzorů), u kterých bylo zjištěno překračování imisních limitů a stabilizace emisí těch znečišťujících látek, u kterých k překračování imisních limitů nedochází.

V roce 2010 byla na základě stanoviska Ministerstva životního prostředí v procesu SEA provedena rozsáhlá aktualizace Krajského programu snižování emisí Moravskoslezského kraje. Pozornost byla věnována jak analytické části programu, tak i nástrojům ke snižování emisí (zejména nástroj NOR21 v kap. N.1.1).

Související dokumenty