Jste zde: Informační systém životního prostředíOvzdušíOvzduší a zdraví

Ovzduší a zdraví

Ovzduší a zdraví (1.část) - prach

Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě připravila seriál článků na téma „Kvalita ovzduší a ochrana zdraví v Moravskoslezském kraji“. Tímto příspěvkem zahajuje celou sérii, jejímž předmětem je snaha orgánu ochrany veřejného zdraví informovat co nejširší vrstvy naší společnosti, laickou i odbornou veřejnost, o nejrůznějších aspektech vztahu kvality ovzduší ke zdravotnímu stavu populace MS kraje s důrazem na zdravotní ukazatele dětí do 18 let věku.

Ovzduší a zdraví (2.část) - determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Vážení čtenáři, v této druhé části Vám orgán ochrany veřejného zdraví předkládá hodnocení vybraných zdravotních ukazatelů a faktorů ovlivňujících zdravotní stav.

Ovzduší a zdraví (3.část) - dýchací soustava

Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Vám předkládá další ze seriálu článků na téma „Kvalita ovzduší a ochrana zdraví v Moravskoslezském kraji“. Tato třetí část je věnována dýchací soustavě.

Ovzduší a zdraví (4. část) - oběhová soustava

Vážení čtenáři, předkládáme Vám další ze série článků na téma „Kvalita ovzduší a ochrana zdraví v Moravskoslezském kraji“. Tato čtvrtá část je věnována oběhové soustavě.

Ovzduší a zdraví (5.část) - nádorová onemocnění

Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Vám po kratší přestávce předkládá další článek z cyklu „Ovzduší a zdraví“, tentokrát na téma nádorová onemocnění.

Ovzduší a zdraví (6. část) - alergie

Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Vám předkládá další článek z cyklu „Ovzduší a zdraví“. Zvolené téma - alergická onemocnění - je s ohledem na narůstající počty případů, velmi aktuální.