Jste zde: Informační systém životního prostředíOdpadySeznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu

Seznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu

Seznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů provozovaných podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam zařízení v mapovém systému MSK

Seznam zařízení v Moravskoslezském kraji

Na těchto stránkách naleznete informace o oprávněných osobách, kterým byl Krajským úřadem Moravskoslezského kraje udělen souhlas k provozování zařízení (včetně mobilních) k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jsou zobrazeny informace pouze z platných souhlasů, včetně seznamu povolených odpadů (vyjma odpadů u sběren, sběrných dvorů a mobilních zařízení).

Pro ověření identifikačního čísla zařízení (CZTxxxxx) se informujte u kontaktní osoby Mgr. Ivety Rotterové (tel.: 595 622 686, email: iveta.rotterova@msk.cz).

Povinnost používat identifikační číslo zařízení pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností je stanoveno v § 78 odst. 2 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. října 2013.