Jste zde: Informační systém životního prostředí

Moravskoslezský kraj zabodoval v soutěži o evropskou cenu EMAS AWARDS 2014

Velký úspěch zaznamenal Moravskoslezský kraj v soutěži o evropskou cenu EMAS AWARDS 2014, která je jednou z nejprestižnějších ocenění v oblasti životního prostředí. Krajský projekt tzv. kotlíkových dotací byl v kategorii velkých organizací ve veřejném sektoru vybrán mezi pět nejvýznamnějších projektů zemí Evropské unie.

Cenu EMAS AWARDS vyhlašuje Evropská komise s cílem ocenit nejlepší nová a kreativní řešení v oblasti inovačních opatření, která vedou k významnému pozitivnímu vlivu na životní prostředí. Moravskoslezský kraj, který má už třetím rokem zaveden na svém krajském úřadu systém EMAS, se do této soutěže přihlásil poprvé, a to s projektem tzv. kotlíkových dotací. A hned napoprvé získal nominaci na hlavní cenu. Dotační program na ekologizaci kotlů na tuhá paliva, jehož cílem je za co nejnižší finanční náklady co nejvíce snížit emise prachu, které jsou z pohledu kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji jedním z největších problémů, se o „evropského Oskara v oblasti životního prostředí“ utkal s dalšími čtyřmi aspiranty z Německa, Rakouska, Velké Británie a Polska.

Výsledky soutěže, v níž moravskoslezský krajský úřad setrval na pozici jednoho z pěti nominovaných v kategorii velkých organizací ve veřejném sektoru, byly vyhlášeny v rámci konference "16 European Forum on Eco-innovation" na veletrhu Industrial Greentec v Hannoveru. Vítězné organizace vybírala nezávislá porota ustanovená Evropskou komisí.

„Společný program ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje na podporu výměny kotlů je velmi úspěšný, což dokazuje vyčerpání alokované částky pro jednotlivé výzvy vždy jen několik týdnů po vyhlášení. Vynaložení těchto finančních prostředků považuji za velmi dobrou investici do budoucnosti našeho kraje, kvality života jeho obyvatel a zlepšení stavu životního prostředí. Investice do lokálních topenišť jsou ekonomicky výhodné, neboť každá vynaložená koruna je zhruba pětkrát efektivnější než u průmyslové investice a na zlepšení kvality ovzduší se projeví okamžitě. Výměna jednoho kotle znamená úsporu emisí prachu v objemu až 100 kilogramů ročně,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana pro životní prostředí Daniel Havlík.

„Krajský úřad Moravskoslezského kraje na vysoké úrovni plní své hlavní poslání – poskytuje kvalitní služby veřejnosti, zajišťuje servis a další podmínky pro práci samosprávy a realizuje výkon přenesené působnosti. Jsem pyšný na to, že veškerou tuto činnost zároveň vykonává s ohledem na ochranu životního prostředí. Zavedením systému EMAS jako první v České republice deklaroval, že stav životního prostředí není této veřejné instituci lhostejný a že každý z nás může přispět k tomu, aby se nezhoršoval,“ uvedl Tomáš Kotyza, ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který v roce 2012 získal mezinárodní certifikát EMAS pro první „zelený“ krajský úřad v Česku a vloni ho úspěšně obhájil.