Jste zde: Informační systém životního prostředí

Letos poprvé Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program podporující ozdravné pobyty dětí v době smogových epizod

Dotační program pro podporu účasti dětí předškolního věku na ozdravných pobytech realizovaných za účelem prevence onemocnění a regenerace dýchacích cest je vyhlášen pro období let 2013 až 2015. Podmínkou je realizace ozdravného pobytu v rámci tzv. topné sezóny.

Termíny jednotlivých ozdravných pobytů jsou dotačním programem cíleně směřovány výhradně do období s nejvyšší pravděpodobností vzniku a trvání smogových epizod. Příjemcem dotace jsou obce, případně svazky obcí.

Bližší informace k dotačnímu programu jsou uvedeny na elektronické úřední desce krajského úřadu, v sekci Dotace – Vyhlášené dotační programy. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na ozdravný pobyt mohou žadatelé podávat od 10. 12. 2013.