Jste zde: Informační systém životního prostředíLesyAktuality

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnost

Dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů, jsou Ministerstvem zemědělství poskytovány vybrané finanční příspěvky na hospodaření v lesích a myslivecké činnosti.

Podacím místem žádostí o finanční příspěvek je krajský úřad, který je současně pověřen administrací žádostí a rozhodováním o poskytnutí finančního příspěvku. Jedná se o následující příspěvky:

  • Na ekologické a k přírodě šetrné technologie (vyklizování nebo přibližování dříví koněm),
  • na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů,
  • na vyhotovení lesních hospodářských plánů,
  • na vybrané myslivecké činnosti,
  • vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců.

Termín pro příjem žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích je stanoven do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

 

 

 

Související dokumenty