Jste zde: Informační systém životního prostředíLesyAktuality

Aktuality

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnost

Dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů, jsou Ministerstvem zemědělství poskytovány vybrané finanční příspěvky na hospodaření v lesích a myslivecké činnosti.

Zastupitelstvo kraje schválilo poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 11. 9. 2014 rozhodlo poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 pro žádosti, jež byly zaevidovány podatelnou krajského úřadu v období od 28. dubna do 25. července a splnily podmínky dotačního programu „Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ (ŽPZ/04/2014). Finanční příspěvky budou poskytnuty 208 úspěšným žadatelům v souladu s podmínkami dotačního programu.

Změna pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Dne 8. prosince 2014 vláda přijala nařízení vlády č. 308/2014 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády, mj. i nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

Od 1. ledna 2015 a dále od 1. října 2015 proto dochází ke změnám v pravidlech pro poskytování těchto finančních příspěvků.

Významnou novinkou pro žadatele o poskytnutí finančního příspěvku podle hlavy I, II, III a IV nařízení vlády č. 30/2014 Sb., je především povinnost registrace (před poskytnutím příspěvku, nejpozději do 30. března 2015 (registrační list hlava I.-IV., registrační list hlava VII.).