Jste zde: Informační systém životního prostředí

Krajský úřad opět úspěšně obhájil EMAS

Již po třetí v řadě zdárně proběhlo na krajském úřadě ověřování zavedeného systému řízení přívětivého k životnímu prostředí známého pod zkratkou EMAS.

Spolu s tímto ověřením vydala certifikační společnost také potvrzení platnosti informací uvedených v právě zveřejněném Environmentálním prohlášení za rok 2013 (formát pdf, velikost 758 kB), poskytujícím veřejnosti informace o vlivech činnosti úřadu na životní prostředí a opatřeních k neustálému snižování všech jeho možných negativních dopadů.