Jste zde: Informační systém životního prostředí

Evropský den bez aut na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje

Do aktivit, pořádaných v rámci každoroční kampaně Evropského týdne mobility*, která probíhá v týdnu od 16. do 22. září a jejíž součástí je také „Den bez aut“, se letos zapojil i Moravskoslezský kraj a jeho krajský úřad, a to akcí „Na úřad bez auta“. Přes 200 úředníků krajského úřadu, což je téměř třetina všech jeho zaměstnanců, se v rámci této kampaně rozhodlo, že 21. 9. 2012 nepřijedou do práce svými auty, ale využijí hromadnou dopravu nebo třeba kolo, in-line brusle či přijdou pěšky. Svým rozhodnutím tak podpoří tuto celoevropskou kampaň, která si čím dál více získává větší oblíbenost a podporu.

Zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje vyjádřili svou sounáležitost k této akci tím, že přišli do práce v pátek 21. 9. 2012 v zeleném tričku opatřeném logem Evropského týdne a také logem Moravskoslezského kraje a tak propagovali tuto kampaň i směrem k veřejnosti.

Letošní celoevropská kampaň má podtitul „Pohyb správným směrem!“ a zaměřuje se na plánování udržitelné městské mobility, která zohledňuje všechny druhy dopravy ve městech. Má za cíl vyrovnat kvalitu životního prostředí, ekonomický rozvoj a sociální spravedlnost.

Nejenže jsem tento pátek nepřijel do práce autem, navíc vidím smysl celé akce v tom, že si všichni můžeme uvědomit rezervy ve využívání hromadné, cyklistické anebo pěší dopravy. Individuální automobilová doprava se totiž stává stále více jedním z nejzávažnějších problémů moderních měst nejenom v České republice, ale i v celé Evropě a na světě. Jsem rád, že krajští úředníci si tento problém uvědomují a k této kampani se přihlásili v tak hojném počtu. Ukázali, že jim problematika ochrany životního prostředí není lhostejná,“ uvedl 1. náměstek hejtmana kraje Miroslav Novák. „Tímto činem rovněž poukazují na skutečnost, že autodoprava je jedním ze závažných znečišťovatelů ovzduší ve městech a také na to, že v podstatě každý z nás může svým způsobem chování částečně přispět ke snížení znečištění ovzduší ve svém městě, obzvlášť pak v blížícím se období inverzí,“ dodal Miroslav Novák.

* Evropský týden mobility je kampaň pro občany měst, obcí a regionů, která má za cíl upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou, a zároveň nabídnout možnosti a výhody alternativních druhů dopravy. V mnohých evropských městech už dnes spatřujeme, že prostor v ulicích patří nejen autům, ale také chodcům, cyklistům a veřejné dopravě. A k rozšíření tohoto trendu do dalších měst má Evropský týden mobility pomoci. Od svého uvedení v roce 2002 vliv Evropského týdne mobility stále roste nejen v Evropě, ale i po celém světě. V roce 2011 byl v kampani oficiálně registrován rekordní počet 2.268 měst, která zastupují přibližně 156 milionů občanů.