Jste zde: Informační systém životního prostředí

6. ročník konference „Prezentace žákovských projektů EVVO“

Ve dnech 8. - 9. dubna 2014 proběhl již 6. ročník konference „Prezentace žákovských projektů EVVO“. Akce se konala pod záštitou náměstkyně hejtmana kraje Věry Palkové.

Na akci žáci základních a středních škol Moravskoslezského kraje nejen představili své environmentální projekty, ale získali i řadu nových poznatků a zkušeností.

První den konference konal v prostorách Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského a Gymnázia v Ostravě.  Kromě svých prezentací si žáci základních škol vyzkoušeli pod odborným dohledem i chemické pokusy.

Druhý den konference se konal v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a své projekty tentokrát prezentovali studenti středních škol. Přítomné studenty přivitala náměstkyně hejtmana kraje Věra Palková a náměstek hejtmana kraje Daniel Havlík.

„Jsem velice potěšena, že se opět můžeme setkat v prostorách zastupitelstva našeho kraje a inspirovat se novými nápady či projekty v oblasti ochrany přírody,“ řekla úvodem náměstkyně hejtmana kraje Věra Palková, která rovněž poděkovala učitelům, jež se svým žákům mnohdy věnují nad rámec svým povinností.

Mezi hosty konference nechyběli také partneři mezinárodního projektu Envitalent z Banské Bystrice.